ใบขออนุญาตทำงานที่อับอากาศ

ใบขออนุญาตทำงานที่อับอากาศ Work Permit 

ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 12 รายการตามที่กฎหมายที่อับอากาศ กำหนด ดังนี้

1. ที่อับอากาศที่เข้าไปทำงาน

2. วัน เวลา

3. งานที่เข้าไปทำในที่อับอากาศ

4. ชื่อลูกจ้างที่เข้าไปปฏิบัติงาน

5. ชื่อผู้ควบคุมงาน

6. ชื่อผู้ช่วยเหลือ

7. อันตรายที่อาจจะได้รับ และวิธีการปฏิบัติตน และ แผนฉุกเฉิน

8. ผลการตรวจสภาพอันตรายและบรรยากาศอันตราย

9. มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนการให้ลูกจ้างเข้าไปทำงาน

10. อุปกรณ์ PPE และ อุปกรณ์ช่วยชีวิต

11. ชื่อและลายมือชื่อผู้ขออนุญาต และ ชื่อ และ ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ 17

12. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง โดยมีใบรับรองแพทย์

ใบขออนุญาตทำงานที่อับอากาศ Work Permit 

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *